Biz hakda

Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.”, dürli görnüşli plastmassa enjamlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde we galyplary hünär taýdan özleşdirmekde ýöriteleşen gözleg we ösüş kärhanasy bolan 2019-njy ýylda esaslandyryldy.

Kompaniýanyň tertibi

Indi bizde hünärmen dolandyryş, dizaýn we ösüş bar, müşderilere bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerini öndürýän önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýän önümçilik topary, müşderileriň we jemgyýetiň ykrar edilmegi üçin ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen marka maşyn öndürijisine öwrüldi.

pro_p

Hyzmat Tenetimiz

Önümçilikde ýöriteleşip, hyzmatlara ünsi jemleýär;Ilki bilen hil, ilki hyzmat.

Stokary güýç

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” -niň hünärli gözleg topary we häzirki zaman önümçilik bazasy bar.Müşderilere durnukly we ygtybarly tehnika we enjamlar bilen üpjün edip biljek we satuwdan soňky hyzmatda hemmetaraplaýyn we netijeli hyzmatlary berip biljek täze önümler döredilende tehnologiki täzeliklere we hiliň barlagyna üns berýär.

Serviceokary hyzmat

Köp ýyllyk tejribesi bolan maşyn we enjam öndürýän kärhana hökmünde "ilki bilen hil, ilki bilen müşderi" düşünjesine ygrarly bolup, müşderiniň zerurlyklaryny gollanma hökmünde kabul edýär we üznüksiz innowasiýa we kämilleşdiriş arkaly önümleri yzygiderli köpeldýär. durnukly öndürijilik we täze önümler.Netijeli tehnika we enjamlar, dürli gatlaklardan gelen müşderileri soramaga we hyzmatdaşlyga gelmäge garşy alyň.

Kompaniýa zawody

Kompaniýanyň esasy önümleri, bir gezek ulanylýan plastmassa käse / tarelka / gapak / gap / guty / jam / gül çüýşesi / tabak we ş.m. öndürmek üçin RM seriýaly plastmas termoforming maşynlarydyr we RM-2R galyplaryny goşmak bilen ýokary derejeli termoforming maşyn önümlerini öndürdi. - kesiji termoforming maşyny, RM-2RH 2 stansiýa galyndy kesýän termoforming maşyny, RM-3 T8060 3 stansiýa termoforming enjamy, RM-4 4 stansiýa termoforming enjamy we T1011 termoforming.
Esasan bir gezek ulanylýan plastmassa enjamlarynda we her dürli plastmassa önümleriniň galyndy dizaýnynda we önümçilik liniýasynda awtomatiki kömekçi enjamlarda ulanylýar.
Bu önümler ýokary netijeliligiň, durnukly önümçiligiň we doly awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryna eýe bolup, kompaniýanyň ýyldyz önümine öwrülen içerki we daşarky bazarlarda gowy garşylanýar.

pro_x
pro_b
pro_c
pro_d