Aýratyn

Maşynlar

RM-3 Üç stansiýaly termoforming maşyny

Kompaniýamyzyň öňdebaryjy önümleri, bir gezek ulanylýan plastmassa enjamlaryna ulanylýan RM seriýaly ýokary tizlikli köp stansiýaly polo positiveitel we otrisatel basyş termoforming maşynlary we RM seriýaly uly formatly dört stansiýaly termoforming maşynlarydyr.

RM-3 Üç stansiýaly termoforming maşyny

Kompaniýanyň esasy önümleri

Bir gezeklik plastmassany öndürmek üçin RM seriýaly plastmas termoforming maşynlary
käse / tarelka / gapak / gap / guty / jam / gül çüýşesi / tabak we ş.m.

Reýburn

Enjamlar

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.”, dürli görnüşli plastmassa enjamlaryny dizaýn etmekde we öndürmekde we galyplary hünär taýdan özleşdirmekde ýöriteleşen gözleg we ösüş kärhanasy bolan 2019-njy ýylda esaslandyryldy.Indi bizde hünärmen dolandyryş, dizaýn we ösüş bar, müşderilere bir gezek ulanylýan plastmassa önümlerini öndürýän önümçilik çözgütleri bilen üpjün etmegi maksat edinýän önümçilik topary, müşderileriň we jemgyýetiň ykrar edilmegi üçin ajaýyp önümler we hyzmatlar bilen marka maşyn öndürijisine öwrüldi.

biz hakda
 • asd
 • a1
 • a
 • Malaýziýa halkara enjamlar sergisine çakylyk
 • 2023 34-nji MIMF 13-15-nji iýul aralygynda geçiriler

ýakynda

HABARLAR

 • RUPLASTIKA-da termoforming maşyn sergisi

  2024-nji ýylyň 23-nji ýanwaryndan 26-njy ýanwary aralygynda Şantou Reýburn Maşynlar Ltd., Russiýanyň Moskwasynda geçirilen RUPLASTICA sergisine gatnaşdy.Bu, kompaniýamyzyň iň soňky bir gezek ulanylýan plastmas termoforming maşynlaryny görkezýän ajaýyp sergi boldy.Sergi wagtynda köp ...

 • 2024 RUPLASTIKA Moskwada geçiriler

  “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” ýakyn wagtda RUPLASTICA 2024 sergisinde bir gezek ulanylýan plastmassa önümleri üçin iň soňky termoforming köp stansiýa maşynyny görkezer.2024-nji ýylyň 23-nji ýanwaryndan 26-njy ýanwary aralygynda Şantou Reýburn Maşynlar Co., Ltd. RUPLASTICA gatnaşar ...

 • Indoneziýanyň Jakartada geçirilen 34-nji halkara plastmassa we rezin enjamlary sergisi

  “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” 2023-nji ýylda Indoneziýada geçirilen 34-nji halkara plastmassa we rezin enjamlary, gaýtadan işlemek we materiallar sergisine gatnaşdy we doly üstünlik gazandy.2023-nji ýylyň 15-18-nji noýabry aralygynda kompaniýamyz plastmassa we a ...

 • Malaýziýa halkara enjamlar sergisine çakylyk 13-15-nji iýul , 2023

  “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” 2023-nji ýylyň 13-15-nji iýuly aralygynda Malaýziýanyň 34-nji halkara maşyn sergisine gatnaşar. K2 stendlerinde bir gezek ulanylýan plastmassa önümleri üçin öňdebaryjy termoforming maşynlarymyzy görkezjekdigimize buýsanýarys ...

 • 2023 34-nji MIMF 13-15-nji iýul aralygynda geçiriler

  “Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” termoforming enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana.Öndürýän enjamlarymyzyň ýokary takyklyk, ýokary netijelilik we pes ses ýaly köp artykmaçlygy bar.Dürli termoforming indu-da ulanylýar ...