2023 34-nji MIMF 13-15-nji iýul aralygynda geçiriler

“Shantou Rayburn Machinery Co., Ltd.” termoforming enjamlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan kärhana.Öndürýän enjamlarymyzyň ýokary takyklyk, ýokary netijelilik we pes ses ýaly köp artykmaçlygy bar.Dürli termoforming pudaklarynda ulanylýar we müşderiler tarapyndan giňden halanýar.Müşderilere iň oňat hilli önümler we hyzmatlar bilen üpjün etmegi ýüregimize düwdük.

Önümlerimizi has gowy görkezmek we müşderiler bilen aragatnaşygy güýçlendirmek üçin 34-e gatnaşarysth2023-nji ýylyň 13-15-nji iýuly aralygynda Kuala-Lumpurda Malaýziýa halkara tehnika ýarmarkasy.Oňa gatnaşmak üçin örän mertebediris.Şol wagt, iň soňky termoforming enjamlarymyzy görkezeris we müşderiler bilen ýüzbe-ýüz gürleşeris.

Customershli müşderileri sergi zalyna gelip, otagymyza baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.Şol döwürde hünärmenler toparymyz ähli müşderileriň soraglaryna sabyrlylyk bilen jogap berer we iň gowy hyzmat berer.Bu serginiň öwrenmek we ösmek üçin seýrek bir pursatdygyna ynanýarys we siziň bilen duşuşmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.


Iş wagty: Iýun-08-2023